Privacy policy

Qwiek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Qwiek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Qwiek gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om contact op te nemen en uw bestelling in orde te kunnen maken.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over onze ontwikkeling en interessante achtergrondinformatie. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Qwiek verkoopt uw gegevens niet
Qwiek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Qwiek gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Qwiek geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van ons, dan kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld door Qwiek kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Qwiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Bovenstaande is eveneens van toepassing op berichten die Qwiek plaatst op online kanalen zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Wij streven er naar om u ook via deze kanalen altijd van actuele, volledige een nauwkeurige informatie te voorzien, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Qwiek of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Qwiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.