Zorgondersteunende producten voor senioren.

Verhogen van het welzijn van cliënten is een veel besproken thema binnen de ouderenzorg. Op het moment dat een persoon ouder wordt en te maken krijgt met een aandoening zoals dementie, kan dit gevoel van welzijn afnemen. Dit kan uiten in vormen van onbegrepen gedrag zoals dwalen, roepgedrag, agressie, passiviteit, apathie en verkramping.

Belevingsgerichte zorg biedt de mogelijkheid om onbegrepen gedrag te verminderen en het welzijn van cliënten te verhogen in alle fases van dementie. Zorg ondersteunende producten, zoals de Qwiek.up en de Qwiek.melody zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing van belevingsgerichte zorg.

De Qwiek.up ondersteunt hierin doordat het een mobiel in te zetten product is, die het mogelijk maakt om in iedere ruimte van het verzorgingshuis te snoezelen.

Door middel van projecties van beelden op de muur en het plafond, ondersteund met rustgevende muziek, kunnen diverse prikkels worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt.

Dit kunnen prikkels zijn die mentaal activeren, door bijvoorbeeld het toepassen van reminiscentie, zoals het bekijken van oude foto’s en herkenbare muziek (levensboek). Hierdoor wordt interactie en communicatie met de cliënt gemakkelijker. Anderzijds bieden ze een stuk ontspanning op momenten die daarom vragen, zoals bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL zorg of het verliezen van het dag/nacht ritme structuur.

De Qwiek.melody geeft een muzikale prikkel en ondersteunt de zorg daarmee om cliënten in beweging te krijgen. Daarnaast brengt het sfeer in het verzorgingshuis.

Belevingsgerichte zorg.

Belevingsgerichte zorg wordt afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt, verbetert de sociale contacten en laat het onbegrepen gedrag afnemen. Door middel van de juiste bejegening en benadering, al dan niet in combinatie met technologie, kunnen we middels belevingsgerichte zorg de kwaliteit van leven van de cliënt bevorderen in alle fases van dementie.

De Qwiek producten bieden de mogelijkheid om belevingen af te stemmen op de persoonlijke behoeften en wensen van de bewoner en dragen op deze manier bij aan belevingsgerichte zorg. Op deze manier helpt Qwiek bij veel voorkomende problemen tijdens de ADL zorg en ondersteunt de zorgverlener gedurende de dag op de momenten die daarom vragen.

Ruim 1 op de 3 verzorgingshuizen in Nederland maakt gebruik van Qwiek producten

90,1% van onze klanten beveelt de Qwiek producten aan bij collega's

Wat zeggen onze klanten.

“De Qwiek.up wordt nu bij ons al in meerdere zorgleefplannen opgenomen als alternatief van een vrijheidsbeperkende maatregel zoals medicatie.”  Lees meer

In de zorg met Cindy

Cindy - Welzijnsmedewerker, Accolade zorg, Arendstate

“Bij zowel nachtelijke onrust als onderprikkeling kan de Qwiek.up veiligheid of nabijheid bieden, zonder dat er constant personeel bij hoeft te zijn.” Lees meer

In de zorg met Jantine

Jantine - Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Stichting TanteLouise

“Door deze andere benaderingswijze en het gebruik van technologieën zoals de Qwiek.up, zien we een daling van bijna 60% bij de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.” Lees meer

In de zorg met Jantine

Katja - Manager intensieve zorg

Expert aan het woord.

De hulpmiddelen van Qwiek geven een voorbeeld van hulpmiddelen die in de professionele zorg gebruikt kunnen worden. Een van de pijlers voor het welzijn van de bewoners in verzorgingshuizen is het aanbieden van een goede balans in prikkels. Mensen met dementie kunnen statische prikkels vaak niet goed verwerken of onderscheiden. Door de over- en of onderprikkeling kan ongewenst gedrag ontstaan. Het is voor mensen met dementie daarom extra belangrijk om prikkels in de directe omgeving zelf te kunnen reguleren.

– Chris de Rijdt en Wilma Scheres

Bron: Ondersteunend communiceren bij dementie – Chris de Rijdt en Wilma Scheres

Wilma Scheres