(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-41149654-2', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true) ga('send', 'pageview');

Qwiek.onderzoek

Qwiek verbetert en ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met zorginstellingen om er zeker van te zijn dat de producten goed aansluiten bij de vragen en problemen die leven binnen de zorg. Het vergaren van deze informatie wordt op 3 verschillende manier gedaan. Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste onderzoeken. Voor meer informatie kan altijd contact worden opgenomen met het ontwikkelteam van Qwiek via ontwikkeling@qwiek.eu.

Klantenevaluaties

Klik hier en lees meer over de ervaring van onze klanten.

Onderzoek
Naast evaluaties van onze klanten wordt er ook onderzoek uitgevoerd. Qwiek doet zelf onderzoek naar de werking en effectiviteit van haar producten. Ook tijdens  de ontwikkeling van nieuwe producten wordt uitgebreid onderzoek gedaan door middel van pilots en testen.  Behalve het onderzoek dat Qwiek uitvoert, zijn er ook regelmatig zorginstellingen, onafhankelijke onderzoeksinstanties en studenten die onderzoeksprojecten uitvoeren.

Klik hier en lees meer over de verschillende onderzoeken.

Wetenschappelijke onderbouwing
Tot slot vindt Qwiek het belangrijk dat het werk dat wij doen een positieve impact heeft op de zorg. Hierbij spelen wetenschappelijke publicaties een belangrijke rol. Deze, vaak grootschalige, onderzoeken in combinatie met de inzichten uit de zorg vormen de fundering voor nieuwe Qwiek producten.

Klik hier en lees meer over de wetenschappelijke publicaties.

Qwiek.onderzoek

Qwiek verbetert en ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met zorginstellingen om er zeker van te zijn dat de producten goed aansluiten bij de vragen en problemen die leven binnen de zorg. Het vergaren van deze informatie wordt op 3 verschillende manier gedaan. Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste onderzoeken. Voor meer informatie kan altijd contact worden opgenomen met het ontwikkelteam van Qwiek via ontwikkeling@qwiek.eu.

Klantenevaluaties
Allereerst vindt Qwiek het belangrijk wat onze klanten van de huidige producten vinden. Hierbij spelen de productevaluaties een belangrijke rol. Deze worden geëvalueerd en meegenomen in het ontwikkelingsproces en het ondersteunen van het implementatieproces.

Onderzoek
Naast evaluaties van onze klanten wordt er ook onderzoek uitgevoerd. Qwiek doet zelf onderzoek naar de werking en effectiviteit van haar producten. Ook tijdens  de ontwikkeling van nieuwe producten wordt uitgebreid onderzoek gedaan door middel van pilots en testen.  Behalve het onderzoek dat Qwiek uitvoert, zijn er ook regelmatig zorginstellingen, onafhankelijke onderzoeksinstanties en studenten die onderzoeksprojecten uitvoeren.

Wetenschappelijke onderbouwing
Qwiek vindt het belangrijk dat de innovaties en het werk van Qwiek een positieve impact heeft op de zorg. Hierbij spelen wetenschappelijke publicaties een belangrijke rol. Deze, vaak grootschalige, onderzoeken in combinatie met de inzichten uit de zorg vormen de fundering voor nieuwe Qwiek producten.

Klik hier en lees meer over de ervaring van onze klanten.
Klik hier en lees meer over de verschillende onderzoeken.
Klik hier en lees meer over de wetenschappelijke publicaties.

Onze klanten.

Vraag hier gratis en vrijblijvend uw demo aan.

Qwiek vindt de meningen en ervaringen van haar klanten belangrijk. Hierbij staat de implementatie van het product centraal. Tijdens een demonstratie van een Qwiek productspecialist wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe de Qwiek.up effectief geïmplementeerd kan worden in het zorgproces. Na deze demonstratie wordt bij de klant een evaluatie afgenomen na 6 weken en na 6 maanden.

Met de inzichten en feedback die wij tijdens deze evaluaties ontvangen, kunnen wij onze klanten beter ondersteunen bij de implementatie van hun Qwiek.up in het zorgproces. Daarnaast blijven wij werken aan het verbeteren van de Qwiek.up en het ontwikkelen van nieuwe Qwiek.up belevingsmodules.

Gemiddeld rapportcijfer Qwiek.up
Gebaseerd op 169 gebruikers na 6 maanden

8.3

Gebruiksvriendelijkheid score Qwiek.up
Gebaseerd op 169 gebruikers na 6 maanden

4.4 / 5

Beveelt de Qwiek.up aan bij een collega
Gebaseerd op 169 gebruikers na 6 maanden

86.4 %

Ervaringen.

Qwiek hoort graag van haar klanten. Via de productspecialisten en productevaluaties komen verhalen vanuit klanten bij Qwiek terecht, maar ook tijdens congressen of de Qwiek.vriendendag maakt Qwiek graag een praatje met haar klanten. Deze mooie, vrolijke en emotionele ervaringen die bewoners samen met familie en zorgmedewerkers meemaken, raken ons en zijn de inspiratie om te blijven werken aan de missie van Qwiek; “Een zorghuisbeleving creëren waar je naar uitkijkt.”
Wij horen ook graag wat uw ervaringen zijn! Heeft u een ervaring met de Qwiek.up of een ander Qwiek product en wilt u die graag delen? Stuur deze dan naar: pr@qwiek.eu

“Meneer kon vanwege zijn gevoeligheid voor de drukte van de andere bewoners niet in de woonkamer eten, door het inzetten van de Qwiek.up werden de andere bewoners rustig, waardoor ook meneer aan kon sluiten bij de gezamenlijke diners.”
Mondriaan Ouderen Zorg

“Enkele bewoners waren in eerste instantie terughoudend of vonden het “flauwekul”. Al snel genoten zij van de beelden bos en de vogel -geluiden. Er kwam rust onder de bewoners. Een tijdje na afloop was een bewoonster ervan overtuigd dat ze in de ochtend een boswandeling had gemaakt.”

De Wever

“Het is intens genieten als we onze zus zien genieten samen met mede bewoners of alleen, ondanks beperkt zichtveld. glimlach, zwaaien met haar armen, soms geluiden of pret kreetjes. Het is voor haar wel degelijk een grote meerwaarde in haar leven, geen spijt van de aanschaf van de Qwiek.up ”

Dichterbij

“Meneer kon vanwege zijn gevoeligheid voor de drukte van de andere bewoners niet in de woonkamer eten, door het inzetten van de Qwiek.up werden de andere bewoners rustig, waardoor ook meneer aan kon sluiten bij de gezamenlijke diners.”

Mondriaan Ouderen Zorg

“Een bewoner is tijdens de zorg verkrampt, door een half uur voor de zorg de Qwiek.up aan te zetten, en tijdens de zorg het hoog nodige te zeggen verloopt de ADL op bed bij mw soepel en zie je dat mw minder verkrampt is. een enkele keer kan mw zelfs haar benen strekken. ”

Amstelring

“De cliënten werden rustig. Het bracht mensen tot het vertellen van verhalen. Sommige clïenten vielen in slaap in de nachtelijke uren of bleven in de ochtend rustig in bed liggen terwijl ze normaal het eerste uur opstaan. Andere cliënten kregen er weer eens energie door.”

Zuyderland

“Samen met de groep de lente-zomer module bekeken tijdens het eten. Er kwamen veel herinneringen en verhalen los. Vele cliënten aten dit keer hun bord leeg en vroegen zelfs om extra brood. De Qwiek.up had echt een fantastische uitwerking op onze cliënten.”

Park Zuiderhout

“Een bewoner is tijdens de zorg verkrampt, door een half uur voor de zorg de Qwiek.up aan te zetten, en tijdens de zorg het hoog nodige te zeggen verloopt de ADL op bed bij mw soepel en zie je dat mw minder verkrampt is. een enkele keer kan mw zelfs haar benen strekken. ”

Amstelring

Klik hier en lees meer ervaringen van onze klanten.

Evaluatie Qwiek.up

Hoe vaak zetten jullie de Qwiek.up per week in?
Gebaseerd op 96 gebruikers na 6 maanden

Hoe zetten jullie de Qwiek.up in?
Gebaseerd op 58 gebruikers na 6 weken

Geeft de Qwiek.up de gewenste effecten bij jullie bewoners?
Gebaseerd op 96 gebruikers na 6 maanden

Zou u teleurgesteld zijn als u de Qwiek.up niet meer kunt gebruiken?
Gebaseerd op 132 gebruikers na 6 maanden

Onderzoek.

Qwiek is continue bezig met het verbeteren en ontwikkelen van haar producten. Hierbij is onderzoek in verschillende stadia van het ontwikkelproces belangrijk, waarbij wij nauw samenwerken met zorginstellingen. Tijdens het exploreren van problemen en mogelijkheden, middels workshops en focus groepen, en tijdens de ontwikkeling van prototypes, via evaluaties en pilot testen binnen de context, worden de eindgebruikers altijd nauw betrokken. Deze aanpak is gestoeld op de methodes vanuit de “research-through-design” aanpak, waar meerdere werknemers van het ontwikkelteam van Qwiek in gespecialiseerd zijn.

Ook na de lancering van een nieuw product is het belangrijk voor Qwiek om te weten of en hoe deze wordt ingezet en wat de effecten zijn. Door samen te werken met eindgebruikers, zorginstellingen en onderzoeksinstituten onderzoekt Qwiek deze effecten. Daarnaast zijn er ook regelmatig studenten of andere partijen die onderzoeksprojecten uitvoeren vanuit verschillende disciplines (marketing, communicatie, industrieel ontwerpen, zorgtechnologie).

Onderzoek naar inzet beeld en geluid door middel van Qwiek.up bij onrustige verpleeghuisbewoners met dementie – Ouderenzorg
September 2018, Qwiek / Zuyd Hogeschool / Cicero, locatie Avé Maria.

Het doel van dit 12-maanden lopende onderzoek is om erachter te komen wat geschikte momenten zijn om beeld en geluid met behulp van de Qwiek.up in te zetten bij mensen met dementie, met name gericht op het terugdringen van onrust bij bewoners. Door systematische, kwalitatieve observaties krijgen de onderzoekers meer inzicht in het effect van de inzet van de Qwiek.up en de verschillende verkrijgbare belevingsmodules. Nadat er een vooronderzoek is gedaan door studenten van Zuyd Hogeschool zal het project verder worden opgepakt door onderzoekers van Zuyd die bij Cicero, locatie Avé Maria. Er worden bij verschillende bewoners observaties uitgevoerd tijdens momenten van onrust. Deze personen zijn nog niet bekend met de Qwiek.up voorafgaand aan het onderzoek. De verwachte resultaten geven beter inzicht in het effect van specifieke belevingsmodules van de Qwiek.up op het terugdringen van onrustig gedrag bij bewoners met dementie. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om een beter implementatievoorstel te doen voor nieuwe gebruikers van de Qwiek.up, alsmede bestaande klanten te adviseren over het effectief inzetten van de Qwiek.up.

Onderzoek wordt ondersteund door een KIEM subsidie waarvan Qwiek medeaanvrager is.

Onderzoek naar inzet Qwiek.up om psychofarmaca terug te dringen – Ouderenzorg
September 2018, Qwiek / Zuyd Hogeschool / Cicero, locatie Avé Maria.

In een 12 maanden durend onderzoek binnen ZuidOostZorg wordt gekeken naar de structurele inzet van de Qwiek.up en of dit leidt tot het terugdringen van psychofarmaca, afname van verhoogde spierspanning en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Na afloop is er meer bekend over welke aspecten van de inzet van de Qwiek.up leiden tot de afname van onrustig, angstig of agressief gedrag, de toename van ontspanning van cliënten tijdens de ADL-begeleiding en of de Qwiek.up een positieve bijdrage levert aan de werkervaring van de zorgmedewerkers. Vervolgens worden deze bevindingen in een richtlijn over het gebruik en inzetten van de Qwiek.up vastgelegd om mensen met dementie systematisch te kunnen ondersteunen.

Onderzoek wordt ondersteund door een IWP subsidie waarvan Qwiek medeaanvrager is.

Qwiek.up Evaluatie in Oostenrijk – Ouderenzorg
Maart 2018. Haus Vogelweide-Laahen / Haus Noitzmühle Birgit Wurnig, Wels, Oostenrijk.
Documentatie: lebensweltheim, Wirkungsvolle technische Unterstützung in den Einrichtungen der Seniorenbetreuung: Test des Qwiek.up

Het Oostenrijkse vakbond tijdschrift Lebensweltheim van Maart 2018 beschrijft een evaluatie van de Qwiek.up in Haus Vogelweide-Laahen te Wels, de eerste zorginstelling in Oostenrijk die de Qwiek.up in gebruik heeft. De betrokken zorginstelling was sceptisch over de inzet van de Qwiek.up, omdat vele innovaties worden geïntroduceerd en niet allemaal met even goede resultaten. De betrokken zorgmedewerkers waren echter allemaal erg te spreken over de Qwiek.up. Ze zijn echter wel van mening dat technische hulpmiddelen nooit het menselijke contact vervangen, maar toch is de steun vanuit producten zoals de Qwiek.up zeer welkom.

 • Doordat medewerkers en familie dagelijks geconfronteerd worden met advertenties van ondersteunende technische producten waren de meeste sceptisch, maar de voordelen van de Qwiek.up hebben zelfs de meest sceptische familieleden overtuigd.
 • Zelfs bewoners met sterk verminderde mobiliteit kunnen profiteren van de Qwiek.up.
 • Een verpleegkundige beschreef dat het gebruik van de Qwiek.up zorgde voor algemene ontspanning en verminderde spierspanning bij een van de bewoners die zij verzorgde.
 • De Qwiek.up zorgde voor meer ontspanning omdat bewoners niet zo vast bleven zitten in hun eigen routines.
 • Ook voor palliatieve zorg is de Qwiek.up een goede ondersteuning voor de zorg, om zowel de stervende bewoners als de familie te helpen ontspannen door samen naar persoonlijke foto’s te kijken.

Evaluatie van de Qwiek.up bij Lunet Zorg – Gehandicaptenzorg
Juli 2015. Lunet Zorg
Documentatie: Op aanvraag

Bij Lunet Zorg is in 2015 een evaluatie gedaan over de Qwiek.up. Het eerste doel van dit project was om de cliënten optimaal te ondersteunen met behulp van de Qwiek.up, wat in de praktijk neerkwam op de inzet van de Qwiek.up ter vermindering van ongewenst gedrag en/of de verhoging van gewenst gedrag. Voor medewerkers werd gekeken naar de tevredenheid, effectiviteit en efficiëntie van hun werk. Op drie locaties is de Qwiek.up geëvalueerd gedurende meerdere weken, bij cliënten met een laag niveau en een lage mate van zelfstandigheid, zijnde: ouderen met een (relatief zware) verstandelijke en lichamelijke beperking; psychogeriatrische cliënten; ernstig meervoudig beperkte cliënten. Er werd ten eerste gekeken naar tevredenheid vanuit de medewerkers over de Qwiek.up en ten tweede naar de cliëntgebonden effecten van de Qwiek.up, zowel op kort als lang termijn, 8 weken na gebruik.

 • Medewerkers geven de Qwiek.up gemiddeld een 7,9 op de schaal van 10.
 • Het is een zeer effectief middel om cliënten rust, ontspanning, beleving en fijne tijdsbesteding te bieden.
 • De Qwiek.up was (gedeeltelijk) effectief  in het verhogen van gewenst gedrag in 84,9% van de gevallen, en was (gedeeltelijk) effectief in het verlagen van het ongewenst gedrag in 79,3% van de gevallen. De totale effectiviteit van de Qwiek.up kwam daardoor op 81,8% (waarvan 23,6% gedeeltelijk effectief).
 • Voor de medewerker zorgde de Qwiek.up voor fijner werk, verbeterde sfeer en droeg het bij aan de voldoening die de medewerkers in hun werk vonden.
 • Door de minimale verschuiving van de werkzaamheden was er geen efficiëntieverbetering in de arbeidsbesteding; de toegevoegde waarde van de Qwiek.up was vooral kwalitatief.

   

Qwiek.up effectiviteit

Proefperiode Qwiek.up bij Zuyderland – Ouderenzorg
December 2015, Zuyderland, locatie Hoogstaete
Documentatie: Op aanvraag

Tijdens een proefperiode hebben zorgverleners van locatie Hoogstaete gedurende 4 weken gekeken naar het effect van de Qwiek.up bij 12 bewoners uit 4 verschillende woningen. Door middel van observaties werd onderzocht of de Qwiek.up prettig in gebruik is en hoe de bewoners erop reageren. Ze waren geïnteresseerd in de vraag of de Qwiek.up ingezet kon worden als snoezelmateriaal, activiteit en/of hulpmiddel bij gedragsproblematiek. De Qwiek.up werd individueel ingezet bij verbale onrust/roepgedrag, huilgedrag, apathisch gedrag, hallucinaties, wantrouwend gedrag, loopdrang/motorische onrust en als hulpmiddel om te snoezelen. Ook werd de Qwiek.up in de huiskamer ingezet voor meerdere personen tegelijk. Het zorgpersoneel vulde twee observatielijsten in om het effect van de Qwiek.up te meten, met een voormeting voor de start van de proefperiode, en een meting na afloop van de proefperiode.

De vragenlijst bestond uit de Neuropsychiatrische Vragenlijst-Questionnaire. Daarnaast werd voor, tijdens en na het gebruik van de Qwiek.up een korte vragenlijst ingevuld. De conclusie was dat de Qwiek.up een hulpmiddel is dat zowel binnen de verpleeghuiszorg goed op een grootschalige manier als op een individuele activiteit ingezet kon worden. Het merendeel van de bewoners reageerde er goed op en het zorgpersoneel was  enthousiast.

 • De inzet van de Qwiek.up in de huiskamer, zowel de beelden als de ondersteunende muziek, was prettig en ontspannend voor de meeste bewoners. Er waren echter ook motorisch onrustige bewoners die niet de rust konden vinden om de beelden te bekijken.
 • De Qwiek.up was makkelijk en flexibel in gebruik, zelfs om het bezoek tussen bewoners en hun mantelzorger te ondersteunen.
 • Bewoners met dementie reageerden niet altijd hetzelfde op de Qwiek.up, wat past bij het wisselende beeld van hoe mensen met dementie zich voelen en welke prikkels ze die dag al hadden gehad.
 • De Qwiek.up zette aan tot ontspanning, beweging, prikkelde om herinneringen op te halen of tot een gesprek. De verschillende modules droegen bij aan de variëteit in reacties.
 • De Qwiek.up werkt goed als snoezelmoment voor bijvoorbeeld bedlegerige bewoners.
 • Bij een bewoner verliep de zorg merkbaar beter in de ochtend doordat de Qwiek.up werd ingezet als hulpmiddel.
 • Op basis van NPI-Q (voor- en nameting) zijn er geen langdurige effecten van de Qwiek.up gevonden. Het positieve effect van de bewoners die door het gebruik minder gedragsproblemen laten zien en/of ontspannen is kortdurend. Wel kan het bijdragen aan een prettige daginvulling (als activiteit) en als stimulatie van de zintuigen.

Evaluatie van de Qwiek.up als onderdeel van onderzoek naar Living Lab – Ouderenzorg
Juni 2014, Technische Universiteit Eindhoven / Vitalis Wissenheage / Alexianer Krefeld GMBH. Krankenhaus Maria-hilf
Documentatie: Brankaert, R., & den Ouden, E. 2016. The Design-Driven Living Lab: A New Approach to Exploring Solutions to Complex Societal Challenges. Technology Innovation Management Review, 7(1): 44–51.

In het kader van een breder promotieonderzoek naar de effectiviteit van een Living Lab benadering van ontwerpen voor de ouderenzorg, is de Qwiek.up ingezet bij drie verschillende zorginstellingen; één in Nederland en twee in Duitsland. Het doel van de studie was om te onderzoeken of de Qwiek.up een goede toevoeging was aan zorg voor senioren met dementie. De Qwiek.up is door de zorginstellingen uitgeprobeerd gedurende 29-35 dagen met 3-6 betrokken zorgprofessionals per instelling.

 • In twee van de drie zorginstellingen was de Qwiek.up een duidelijke meerwaarde voor de zorg. (de derde zorginstelling had niet echt veel geëxperimenteerd met de Qwiek.up en was daardoor wat minder enthousiast).
 • Het verhoogde de efficiëntie van de zorgverleners doordat ze meer tijd hadden om zich op de zorg zelf te richten.
 • De betrokken zorgverleners dachten dat de Qwiek.up ook tot een reductie van medicatie kon leiden (de testperiode was te kort om dit empirisch te onderzoeken).
 • De Qwiek.up droeg bij aan het ontspannen van individuele bewoners en was bovendien waardevol tijdens groepsactiviteiten om de groep bijvoorbeeld rustig te maken na de gezamenlijke lunch.

Onderzoek voor nieuwe producten.

Kletskoppen: een middel om het gesprek tussen bewoners en mantelzorgers op gang te helpen – Ontwikkeling
Juni 2018. Qwiek / Land van Horne, locatie St. Jozef / Vitalis, locatie Peppelrode

Door persoonlijke zorg te leveren, kunnen we betere zorg leveren. Het Qwiek.share project is opgezet om persoonlijke zorgmomenten te ondersteunen door de interesses van bewoners te verzamelen. Binnen het Qwiek.share project is hiervoor de pilot ‘Kletskoppen’ ontwikkeld. Kletskoppen is een boekje gemaakt om het gesprek met een bewoner te ondersteunen en zo de interesses van deze bewoner te ontdekken en vast te leggen. Met behulp van Kletskoppen kan familie de bewoner één op één beter leren kennen, terwijl tegelijkertijd de interesses verzameld en teruggekoppeld kunnen worden naar het verzorgend personeel. Zo willen wij bij Qwiek kijken hoe wij de persoonlijke zorgmomenten kunnen ondersteunen en verbeteren. Voor deze pilot test zijn de Kletskoppen in de thema’s “Er-op-uit” en “Alledaags” in twee verzorgingshuizen verspreid, welke de familie kon gebruiken en invullen.

Het doel van de pilot test was drieledig: onderzoeken of Kletskoppen meerwaarde en ondersteuning biedt in het voeren van een gesprek met een bewoner; feedback ontvangen over het vastleggen en delen van deze interesses (vanuit de familie); feedback ontvangen vanuit het zorgpersoneel over de relevantie van de verzamelde interesses. Om deze vragen te beantwoorden hebben we een pilot uitgevoerd binnen de context van twee intramurale afdelingen van zorginstellingen. Wij lieten twee versies van Kletskoppen achter bij de geselecteerde zorginstelling. Gedurende een periode van 3 weken konden deze ingevuld worden door familie, vrijwilligers en verzorging. Samen met de zorginstelling werd besproken hoe de familie het beste op de hoogte gehouden en gemotiveerd kon worden om Kletskoppen te gebruiken en te verspreiden. Analyse vond plaats door de ingevulde boekjes te vertalen naar interesseprofielen voor individuele bewoners en door aan de hand van deze profielen met de zorgmedewerkers te spreken over de meerwaarde van deze informatie.

 • Familie van bewoners is op enkele uitzonderingen daargelaten moeilijk te mobiliseren voor het deelnemen aan dit soort onderzoek. De familie die toch al actief participeert neemt deel terwijl de anderen ook hier niet aan deelnemen.
 • Bovendien heeft de familie niet het gevoel dat ze meer te weten komen over hun familie door gebruik te maken van Kletskoppen. Informatie verzamelen via de familie is derhalve niet vruchtbaar gebleken, ook niet voor de familie.
 • De zorgmedewerkers zien wel meerwaarde in de teruggekoppelde informatie over de bewoners, maar zijn vooral geïnteresseerd in de informatie over achtergrond en interesses van bewoners waarvan de familie momenteel niet actief participeert en ze dus weinig weten.
 • Focus eerst op wat de stakeholders met informatie kunnen en willen doen en daarna pas op hoe deze informatie verzameld kan worden.
 • Een interessante richting hierin is om te kijken naar welke informatie een persoon met dementie zelf nog kan geven, eventueel door te kijken naar mensen met beginnende dementie die zelfstandig wonen binnen zorginstellingen.

Pilot evaluatie Qwiek.up geurmodules – Ontwikkeling
Mei 2018, Qwiek / Sevagram, locatie Valkenheim / Meander, locatie Firenschat / Ananz, locatie Nicasius.

Bij Qwiek komt regelmatig de vraag vanuit klanten of er geur kan worden toegevoegd ter verrijking van de audiovisuele ervaring van de Qwiek.up. Diverse zorgverleners gaven aan dat ze zelf al experimenteren met aromatherapie tijdens de inzet van de Qwiek.up. Om aan die wens te voldoen is Qwiek op zoek naar een oplossing om speciale geurmodules te kunnen aanbieden die goed werken in combinatie met de belevingsmodules van de Qwiek.up. Om er zeker van te zijn dat nieuwe Qwiek producten goed werken en aansluiten bij de wensen vanuit de zorg, wil Qwiek de producten in een vroeg stadium uitproberen op de werkvloer. Bij drie zorginstellingen hebben we gedurende 3 weken een drietal geurmodules geplaatst zodat ze konden worden uitgetest door de zorgverleners.

De evaluatie van de geurmodules vond plaats door middel van experience sampling: op het moment van inzetten werd een korte vragenlijst ingevuld. Na afloop werd het gebruikersgemak van de geurmodules besproken in een interview met de betrokken zorgmedewerkers. Naar aanleiding van de evaluatie kunnen we concluderen dat de pilot succesvol was; in die zin dat het inzicht heeft verschaft in de waarde van het huidige concept. Het is echter duidelijk dat over een paar zeken nog beter nagedacht moet worden voordat dit product goed aansluit op de wens van de markt, en dus ook voor Qwiek interessant genoeg is om te doorontwikkelen.

 • Twee van de drie varianten van de door ons geleverde geurmodule bakjes leken iets eetbaars te bevatten, dit kan gevaarlijke situaties teweeg brengen.
 • Bij de door onszelf ontworpen geurmodule bakjes was het lastig in te schatten hoe ver deze open gedraaid dienden te worden.
 • Er werd aangegeven dat sommige bewoners de bakjes mee namen. Om deze reden adviseerden de zorgmedewerkers ons om de bakjes vast te maken aan de Qwiek.up.
 • De geurmodules zullen in de huidige vorm zullen niet verder ontwikkeld worden.
 • Er is wel genoeg animo om verder te kijken naar manieren om geur als extra ervaring te kunnen aanbieden voor de Qwiek.up.
Vraag hier gratis en vrijblijvend uw demo aan.

Publicaties.

Qwiek vindt het belangrijk dat het werk wat we doen een positieve impact heeft op de Zorg. Hiervoor is het niet alleen belangrijk om nauw samen te werken met zorginstellingen, maar ook om op grotere schaal naar onderzoeken te kijken. Dit doet Qwiek door op de hoogte te blijven van relevante wetenschappelijke publicaties. De resultaten van deze onderzoeken vormen de onderbouwing voor de (nieuwe) Qwiek producten.

Algemene referenties voor Dementie

Alzheimer’s Association, 2011 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. (2011). Alzheimer’s & Dementia, 7(2). Available at: http://www.alz.org/downloads/Facts_Figures_2011.pdf. Accessed October 2011.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association.

DePaulo, J.R.Jr., & Folstein, M.F. (1978). Psychiatric disturbances in neurological patients: Detection, recognition, and hospital course. American Neurological Association, 4(3), 225–228. DOI: doi.org/10.1002/ana.410040306

Finkel, S.I. (2001). Behavioral and psychological symptoms of dementia: a current focus of clinicians, researchers, and caregivers. Journal of Clinical Psychiatry, 62(Suppl 21), 3–6.

Hoe, J., Hancock, G., Livingston, G., & Orrell, M. (2006). Quality of life of people with dementia in residential care homes. British Journal of Psychiatry, 188, 460−464.

Lyketsos, C.G., Lopez, O., Jones, B., Fitzpatrick, A.L., Breitner, J., & DeKosky, S. (2002). Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive impairment: results from the cardiovascular health study. Journal of the American Medical Association, 288(12), 1475-1483. DOI: doi.org/10.1001/jama.288.12.1475

Plassman, B.L., Langa, K.M., Fisher, G.G., Heeringa, S.G., Weir, D.R., Ofstedal, M.B., Burke, J.R., Hurd, M.D., Potter, G.G., Rodgers, W.L., Steffens, D.C., Willis, R.J., & Wallace, R.B. (2007). Prevalence of Dementia in the United States: The Aging, Demographics and Memory Study. Neuroepidemiology, 29(1-2), 125–132. DOI: doi.org/10.1159/000109998

Starr, J.M., & Lonie, J. (2007). Relationship between behavioral and psychological symptoms of dementia and cognition in Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 24(5), 343–347. DOI: doi.org/10.1159/000108632

Muziektherapie

Gerdner, L.A. (2000). Effects of individualized versus classical ‘relaxation’ music on the frequency of agitation in elderly persons with Alzheimer’s disease and related disorders. International Psychogeriatrics, 12(1), 49–65. DOI: doi.org/10.1017/S1041610200006190

Gerdner, L.A., & Schoenfelder, D.P. (2010). Evidence-based guideline. Individualized music for elders with dementia. Journal of Gerontological Nursing, 36(6), 7-15. DOI: doi.org/10.3928/00989134-20100504-01

Sung, H.C., & Chang, A.M. (2005). Use of preferred music to decrease agitated behaviours in older people with dementia: a review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 14(9), 1133-1140. DOI: doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01218.x

Sung, H.C., Chang, A.M., & Lee, W.L. (2010). A preferred music listening intervention to reduce anxiety in older adults with dementia in nursing homes. Journal of Clinical Nursing 19(7-8), 1056–1064. DOI: doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x

Choi, A.N., Lee, M.S., Cheong, K.J., & Lee, J.S. (2009). Effects of group music intervention on behavioral and psychological symptoms in patients with dementia: a pilot-controlled trial. International Journal of Neuroscience, 119(4), 471–481. DOI: doi.org/10.1080/00207450802328136

Clark, M.E., Lipe, A.W., & Bilbrey, M. (1998). Use of music to decrease aggressive behaviours in people with dementia. Journal of Gerontological Nursing, 24(7), 10–17. DOI: doi.org/10.3928/0098-9134-19980701-05

Cooke, M.L., Moyle, W., Shum, D.H., Harrison, S.D., & Murfield, J.E. (2010). A randomized controlled trial exploring the effect of music on agitated behaviours and anxiety in older people with dementia. Aging & Mental Health, 14(8), 905-16. DOI: doi.org/10.1080/13607861003713190

Evans, D. (2002). The effectiveness of music as an intervention for hospital patients: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 37(1), 8–18. DOI: doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02052.x.

Goodall, D., & Etters, L. (2005). The therapeutic use of music on agitated behavior in those with dementia. Holistic Nursing Practice, 19(6), 258–262.

Sung, H.C., Lee, W.L., Chang, S.M., & Smith, G.D. (2011). Exploring nursing staff’s attitudes and use of music for older people with dementia in long term-care facilities. Journal of Clinical Nursing, 20 (11-12), 1776-1783. DOI: doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03633.x

Svansdottir, H.B., & Snaedal, J. (2006). Music therapy in moderate and severe dementia of Alzheimer’s type: a case-control study. International Psychogeriatric Association, 18(4), 613-21. DOI: doi.org/10.1017/S1041610206003206

Raglio, A., Bellelli, G., Traficante, D., Gianotti, M., Ubezio, M.C., Villani, D., & Trabucchi, M. (2008). Efficacy of music therapy in the treatment of behavioral and psychiatric symptoms of dementia. Alzheimer disease and associated disorders, 22(2), 158–162. DOI: doi.org/10.1097/WAD.0b013e3181630b6f

Slaap en nachtelijke onrust

Ballard, C., Neill, D., O’Brien, J., McKeith, I.G., Ince, P., & Perry, R. (2000). Anxiety, depression and psychosis in vascular dementia: Prevalence and associations. Journal of Affective Disorders, 59(2), 97−106. DOI: doi.org/10.1016/S0165-0327(99)00057-9

Chemerinski, E., Petracca, G., Manes, F., Leiguarda, R., & Starkstein, S.E. (1998). Prevalence and correlates of anxiety in Alzheimer’s disease. Depression and Anxiety, 7(4), 166−170.

Gibbons, L.E., Teri, L., Logsdon, R.G., & McCurry, S.M. (2006). Assessment of anxiety in dementia: An investigation into the association of different methods of measurement. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 19(4), 202−208. DOI: doi.org/10.1177/0891988706292758

Gibbons, L.E., Teri, L., Logsdon, R., McCurry, S.M., Kukull, W., Bowen, J., McCormick, W., & Larson, E. (2002). Anxiety symptoms as predictors of nursing home placement in patients with Alzheimer’s disease. Journal of Clinical Geropsychology, 8(4), 335-342. DOI: 10.1023/A:1019635525375

McClive-Reed, K.P., & Gellis, Z.D. (2011). Anxiety and Related Symptoms in Older Persons with Dementia: Directions for Practice. Journal of Gerontological Social Work, 54(1), 6–28. DOI: doi.org/10.1080/01634372.2010.524284

Seignourel, P.J., Kunik, M.E., Snow, L., Wilson, N., & Stanley, M. (2008). Anxiety in dementia: A critical review. Clinical Psychology Review, 28(7), 1071–1082. DOI: doi.org/10.1016/j.cpr.2008.02.008

Teri, L., Ferretti, L.E., Gibbons, L.E., Logsdon, R.G., McCurry, S.M., Kukull, W.A., McCormick, W.C., Bowen, .JD., & Larson, E.B. (1999). Anxiety in Alzheimer’s disease: Prevalence and comorbidity. Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 54(7), M348−M352. DOI: doi.org/10.1093/gerona/54.7.M348

Welzijn en Agressie

Burgio, L.D., Butler, F.R., Roth, D.L., Hardin, J.M., Hsu, C.C. & Ung, K. (2000). Agitation in nursing home residents: The role of gender and social context. International Psychogeriatrics, 12(4), 495-511. DOI: doi.org/10.1017/S104161020000661X

Cohen-Mansfield, J. (2003). Agitation definitional and theoretical conceptualization. In D.P. Hay, D.T. Klein, L.K. Hay, G.T. Grossberg, & J.S. Kennedy (Eds.), Agitation in patients with dementia: A practical guide to diagnosis and management. American Psychiatric Publishing, 1-21. ISBN: 1585627380, 9781585627387

Cohen-Mansfield, J., & Billig, N. (1986). Agitated behaviours in the elderly: a conceptual review. Journal of the American Geriatrics Society, 34(10), 711-721. DOI: doi.org/10.1111/j.1532-5415.1986.tb04302.x

Cohen-Mansfield, J., Marx, M.S., & Rosenthal, A.S. (1989). A description of agitation in a nursing home. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 44(3), M77-M84. DOI: doi.org/10.1093/geronj/44.3.M77

Cohen-Mansfield, J., & Mintzer, J. (2005). Time for change: the role of nonpharmacological interventions in treating behavior problems in nursing home residents with dementia. Alzheimer Disease & Associated Disorders, 19(1), 37-40. DOI: doi.org/10.1097/01.wad.0000155066.39184.61

Cohen-Mansfield, J., Werner, P., & Freeman, L. (1995). Sleep and agitation in agitated nursing home residents: An observational study. Sleep, 18(8), 674-680. DOI: doi.org/10.1093/sleep/18.8.674

Cohen-Mansfield, J., Werner, P., Watson, V., & Pasis, S. (1995). Agitation among elderly persons at adult day-care centers: The experiences of relatives and staff members. International Psychogeriatrics, 7(3), 447-458. DOI: doi.org/10.1017/S1041610295002195

Forbes, D.A., Peacock, S., & Morgan, D. (2005). Nonpharmacological management of agitated behaviours associated with dementia. Geriatrics & Aging, 8(4), 26–30.

Hall, G.R., & Buckwalter, K.C. (1987). Progressively lowered stress threshold: a conceptual model for care of adults with Alzheimer’s disease. Archives of psychiatric nursing, 1(6), 399-406.

Moretti, R., Torre, P., Antonello, R.M., & Pizzolato, G. (2006) Atypical neuroleptics as a treatment of agitation and anxiety in Alzheimer’s disease: risks or benefits. Expert Review of Neurotherapeutics, 6(5), 705–710. DOI: doi.org/10.1586/14737175.6.5.705

Sourial, R., McCusker, J., Cole, M., & Abrahamowicz, M. (2001). Agitation in demented patients in an acute care hospital: prevalence, disruptiveness, and staff burden. International Psychogeriatrics, 13(2), 183-197. DOI: doi.org/10.1017/S1041610201007578

Werner, P., Cohen-Mansfield, J., Koroknay, V., & Braun J. (1994). The impact of a restraint reduction program on nursing home residents. Geriatric Nursing, 15(3), 142-146. DOI: doi.org/10.1016/S0197-4572(09)90040-4

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om de sitenavigatie te verbeteren en het gebruik van de site te analyseren. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring. Wil je niet alle cookies accepteren? Dan kan je dit aanpassen in de Cookie instellingen Accepteren

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Cookies van derden

In sommige omstandigheden kunnen we met derden samenwerken om services op onze website te leveren. Externe adverteerders en andere organisaties kunnen hun eigen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze website en / of de advertenties waarop u hebt geklikt. Deze informatie kan door hen worden gebruikt om advertenties weer te geven waarvan zij denken dat deze voor u het meest interessant zijn, op basis van inhoud die u hebt bekeken. Externe adverteerders kunnen deze informatie ook gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten. We hebben geen controle over deze cookies en om cookies van derden uit te schakelen of te weigeren, raadpleegt u de website van de desbetreffende derde partij.