Missie en Visie

Qwiek gelooft in een nieuwe manier van vitaal blijven voor senioren

Qwiek: de naam zegt het al: vitaal, levenskrachtig, gezond, kras en fit! En dat is Qwiek ook, producten vol vitaliteit gestoken in een eigentijds jasje. Qwiek: Een combinatie van slimme technologische toepassingen die minder mobiele mensen moet prikkelen om vooral in beweging te zijn en te blijven. Op een eenvoudige manier in hun eigen woonomgeving, met medebewoners of wie weet, met bezoek!

Voordeel voor de gebruikers van Qwiek: Isolement wordt doorbroken en vervangen door gezelligheid en socializen op een nieuwe manier. Of met andere woorden: Qwiek brengt zijn doelgroep, onze ouderen, niet alleen op een verantwoorde manier vanuit de ‘huiskamer’ in beweging, maar zorgt er ook voor dat u het gezellig kan hebben zonder actief mee te doen.

Qwiek, geen grauwheid meer maar kleur!

De problematiek

Sterke stijging 65-plusser

De komende jaren neemt het aantal senioren versneld toe. Tegelijkertijd worden mensen in het algemeen ouder. Dit wordt wel ‘de dubbele vergrijzing’ genoemd. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid stijgt het aantal 65-plussers van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041.

Aantal 65-plussers

2012 – 2,7 miljoen – 17%
2041 – 4,7 miljoen – 29%

Senioren bewegen te weinig

Van de Nederlandse 65- tot 75-jarigen voldoet 55% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Dat wil zeggen: minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief actief zijn. Bij 75-plussers voldoet ongeveer 45% aan de NNGB. Voor senioren die in zorginstellingen verblijven, zijn de percentages nog lager.

Opeenvolging van problemen

De risico’s van lichamelijke inactiviteit zijn niet te overzien, maar ongeveer één op de vijf nieuwe gevallen van beroerte is te wijten aan lichamelijke inactiviteit. Te weinig bewegen zorgt ook niet alleen voor een sterke achteruitgang van fysieke vaardigheden. Senioren die te weinig bewegen, komen niet meer in contact met anderen, waardoor ze in een sociaal isolement terecht komen. Dit isolement vertaalt zich op haar beurt weer naar cognitieve klachten.