Trends in de zorg

Hippe zorg. in 2019

De zorg krijgt steeds meer aandacht in Nederland, we groeien langzaam naar een nieuwe zorgcultuur. Dat is ook zeker nodig met de nog steeds veranderende zorgvraag; het moet nog altijd sneller, efficiënter en effectiever. Het VWS doet beloftes: de zorg wordt aantrekkelijk voor iedereen; de jeugd, herintreders en zelfs immigranten. Er worden enorme budgetten beschikbaar gesteld, administratieve verplichtingen worden teruggedrongen en ook zij zien in dat de kwaliteit van leven van de cliënt het belangrijkste uitgangspunt is, maar dat ook de zorgverleners en naasten worden ontlast. Met andere woorden: de zorg wordt weer hip in 2019.
#IKZORG

De #IKZORG campagne van het VWS is onderdeel van het werken in de zorg programma, dat vorig jaar van start is gegaan om het grote personeelstekort in de zorg terug te dringen. Doel van de campagne is meer mensen enthousiast maken en houden voor werk in de zorgsector door zorgverleners met uiteenlopende functies hun verhalen te laten delen. Iedereen uit de zorg kan en mag meedoen door het gebruik van de #ikzorg op Social Media én door eigen campagnemateriaal te ontwikkelen. Inmiddels doen landelijk al meer dan 600 werknemers uit diverse zorghuizen mee met de campagne. Hopelijk zien we eind 2019 dat deze campagne een forse toename van personeel teweeg brengt. Zet ook in jouw zorghuis deze trend voort! Ga naar https://www.ontdekdezorg.nl/

Wet zorg en dwang (Wzd)

In 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De kern van de wet is “Nee, tenzij”. Met als uitgangspunt dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg, hierom moeten gevaarlijke situaties altijd worden opgelost met vrijwillige zorg. Cliënten ontvangen dus enkel zorg die in het zorgplan is opgenomen en waar de cliënt mee instemt. In 2019 zullen we terugzien dat vele organisaties de voorbereiding voor deze wet in gang gaan zetten. Op https://www.dwangindezorg.nl/ is duidelijk terug te lezen over wat bij de intreding van de wet op 1 januari 2020 onder vrijwillige en onvrijwillige zorg valt.

Haren kammen met de Qwiek.up

 

Technologie wordt nog belangrijker

Nederland maakt als zorgland, zeker in vergelijking tot het buitenland, veel gebruik van technologie in de zorg. Domotica, e-health, robotisering, welzijnstoepassingen en big data worden al een tijdje geïmplementeerd in de zorg. Met de ingang van de Wzd bestaat er een grote kans dat de inzet van technologie toe gaat nemen. Technologie biedt namelijk vele mogelijkheden om vrijwillige zorg te bieden en te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is de Qwiek.up die regelmatig wordt ingezet om vrijwillige zorg te bieden bij onrust (tijdens de nacht) als vervanging voor psychofarmaca.

Aandacht voor de zorgverlener

De werkdruk verlagen voor de zorgverlener is toch 1 van de grootste trends die we terug gaan zien in 2019. Er worden niet alleen maatregelen genomen zoals het terugdringen van de administratieplicht en het werven en opleiden van nieuw personeel, maar komt er ook geld vrij voor het trainen en coachen van de huidige zorgverleners om ze gezond aan het werk te houden door bijvoorbeeld mindfulness of yoga. In 2019 worden er zelfs festivals en congressen georganiseerd waarbij de zorgverlener in het zonnetje wordt gezet met diverse kennissessies, yogalessen, mindfulnesstrainingen en zelfs artiesten die optredens komen geven.